Повышение по службе

  • Main
  • Повышение по службе

Повышение по службе

Деминг Ричард
Որքա՞ն է ձեզ դուր եկել այս գիրքը:
Ինչպիսի՞ն է բեռնված ֆայլի որակը:
Բեռնեք գիրքը` գնահատելու դրա որակը
Ինչպիսի՞ն է բեռնված ֆայլերի որակը:
Լեզու:
russian
Ֆայլ:
FB2 , 19 KB
IPFS:
CID , CID Blake2b
russian0
Կարդալ Առցանց
Փոխարկումը դեպի կատարվում է
Փոխարկումը դեպի ձախողվել է

Հիմնական արտահայտություններ