Thai Language and Culture for Beginners 2

Thai Language and Culture for Beginners 2

Hoonchamlong Y.
5.0 / 1.0
0 comments
Որքա՞ն է ձեզ դուր եկել այս գիրքը:
Ինչպիսի՞ն է բեռնված ֆայլի որակը:
Բեռնեք գիրքը` գնահատելու դրա որակը
Ինչպիսի՞ն է բեռնված ֆայլերի որակը:
University of Hawaii Press, 2007. — 197 p. — ISBN 978-974-7512-26-7Thai Language and Culture for Beginners aims to provide a basic foundation in conversational Standard Thai for beginning learners. It focuses on developing the learners’ listening and speaking skills. Designed primarily for use in Thai as a Foreign Language classes at U.S. universities, this coursebook uses a proficiency-based approach to learning Thai and covers the daily real-life topics and situations that a student might encounter.
Կատեգորիաներ:
Լեզու:
thai
Ֆայլ:
DJVU, 37.35 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
thai0
Կարդալ Առցանց
Փոխարկումը դեպի կատարվում է
Փոխարկումը դեպի ձախողվել է